TỔNG QUAN DỰ ÁN 

 • Tên dự án: Khu đô thị Phúc An Garden

 • Chủ đầu tư: Trần Anh Group

 • Đơn vị phát triển: Trần Anh Group

 • Tổng diện tích: 289.519 m²

 • Đất ở: 139.555 m² (49,33%)

 • Đất nhà ở hỗn hợp: 4.534 m² (18 lô)

 • Đất nhà ở liền kề: 135.021 m² (1598 lô)

 • Đất công cộng: 23.529 m²

 • Đất cây xanh: 13.048 m²

 • Đất kỹ thuật: 10.242 m²

 • Đất giao thông: 96.530 m²