DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ VÀ ĐÃ CÓ SỔ

Link tổng hợp các giấy tờ pháp lý liên quan về dự án và Phương thức thanh toán

https://drive.google.com/drive/folders/1fvs0joWzIE4ijqtqiStR91hkgcRiGuiP?usp=sharing

laskld;sfkl;ákf