05/08/2020

TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Tên dự án: Khu đô thị Phúc An Garden
 • Chủ đầu tư: Trần Anh Group
 • Đơn vị phát triển: Trần Anh Group
 • Tổng diện tích: 289.519 m²
 • Đất ở: 139.555 m² (49,33%)
 • Đất nhà ở hỗn hợp: 4.534 m² (18 lô)
 • Đất nhà ở liền kề: 135.021 m² (1598 lô)
 • Đất công cộng: 23.529 m²
 • Đất cây xanh: 13.048 m²
 • Đất kỹ thuật: 10.242 m²
 • Đất giao thông: 96.530 m²